Broager Kirke, Broager, Sønderjylland

Beskrivelse

Efter en voldsom storm i 1999 konstateredes det, at der var skader på begge Broager Kirkes spir – der var fløjet skifre af dem begge og det søndre spir stod synligt skævt. De umiddelbare skader blev repareret, men et nøjere eftersyn afslørede store problemer dels med søndre spirs tømmerkonstruktion, og med skiferdækningen generelt.

I 2003-2005 blev de to spir således beklædt med ny naturskifer. En spændende opgave, der stillede store krav til god planlægning og et tæt samarbejde med arkitekt Hans Lund, der var mand for, at det smukke mønster skiferstenene danner på de to spir, kom til at se ud – som den oprindelige trefarvede skifertækning

Navn Broager Kirke, Broager, Sønderjylland
Byggeperiode
Bygherre og Hovedentreprenør Broager Sogns Menighedsråd
Arkitekt Arkitekt Hans Lund, Rødding
Projektledelse Skifertækningen i Broager var under ledelse af blikkenslagermester Steffen Petersen
Samarbejdspartnere
Link
Ingeniør